I 2023 skal vi ha 15 messer. 11 messer i Sverige og 4 i Norge.

Vi starter i Sverige i Västerås 25. – 26. januar, og den første norske messen arrangeres i Gjøvik 29. - 30. mars.

Om EURO EXPO

​​​​​​​
EURO EXPO´s forretningsidé sedan 1997 er å tillrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger innen produksjonsindustrien. Vi hjelper bedrifter med å bygge forretningsrelasjoner både på kort og lang sikt. For å kunne gjennomføre dette arrengerer vi regionale messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien.
De bedrifterne som besøker messen trenger kun å avsette et par timer, for å kunne møte dere på EURO EXPO´s IndustriMesse.

Til messen innbyr vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, produksjon, konstruksjon, vedlikehold, innkjøp samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.
Ved å stille ut på våre regionale messer når bedriften din ut til riktig beslutningstaker på ​​​​​​​en kostnadsseffektiv måte.
For å kunne nå kundene på forskjellige steder, velger du selv hvilke steder og tidspunkter, som passer best for din bedrift.