Personvernerklæring

Vi ivaretar personvernet ditt og beskytter deg og dataene dine på flere måter. Her kan du lese vår personvernerklæring for EURO EXPO AB. EURO EXPO respekterer ditt personvern og beskytter dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, bransjeregler og etiske standarder. Vårt arbeid er tilpasset GDPR, General Data Protection Regulation, EU-forordning nr. 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), som gjelder i alle EUs medlemsland fra 25. mai 2018.

Ansvarlig for personopplysninger


Behandlingsansvarlig for personopplysninger er EURO EXPO AB.
​​​​​​​Organisasjonsnummer 556643-9013

Innsamling og behandling av personopplysninger


Dine personopplysninger brukes slik at du trygt og enkelt kan ta del i informasjon og
markedsføring av våre messer. 

EURO EXPO samler inn personopplysninger på flere forskjellige måter, enten direkte fradeg
eller fra våre partnere. 
 
Gjennom EURO EXPOs digitale kanaler tilbyr vi deg å bestille informasjon, stille spørsmål, bestille billetter og melde deg på våre messer. Når du registrerer deg oppgir du blant annet navn,
e-postadresse, postadresse, telefonnummer, stilling og firmaet du jobber for.  
 
EURO EXPO kan også hente informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel offentlige registre, for å gi deg tilstrekkelig informasjon og tilbud knyttet til våre messer og arrangementer. 
 

Enhver behandling av personopplysninger er begrunnet med ett eller flere av følgende juridiske grunnlag: 
 
  • Oppfyllelse av kontrakt, oppfyllelse av juridisk forpliktelse, samtykke, berettiget interesse, dokumentere/utvikle vår virksomhet eller forebygge og forhindre kriminell aktivitet.
  • Oppfyllelse av en avtale kan for eksempel innebære at Euro Expo må ha visse personopplysninger ved tilbud om billetter.
  • Oppfyllelse av juridisk forpliktelse kan være personopplysninger vi må ha for å oppfylle kravene som stilles til oss etter regnskapsloven.
 
Vi ber om samtykke i visse tilfeller, for eksempel hvis vi trenger dine personopplysninger for en konkurranse eller hvis du melder deg på et nyhetsbrev samtykker til inngangsbillett osv. Dersom en behandling av dine data kun er begrunnet med et gitt samtykke, vil du kan til enhver tid fortrinnsvis kontakte oss og tilbakekalle dette.
 
Berettiget interesse er den interessen vi anser oss ha som selskap i å markedsføre våre arrangementer til dere som er profesjonelle i den aktuelle bransjen. Det er da snakk om interesseavveining, hvor vi vurderer at vår interesse veier tyngre enn din interesse av å ikke ta del i vår markedsføring.

Ved markedsføringsutsendelser på e-post, kan du nekte ytterligere utsendelser ved enten å varsle oss på adressen nedenfor eller ved å bruke avmeldingslenken som finnes i utsendelsen.

Beskyttelse av personopplysninger og lagringstid


EURO EXPO jobber kontinuerlig med å opprettholde og forbedre beskyttelsestiltak for personopplysninger. Slik beskyttelse kan for eksempel bestå av fysisk beskyttelse (tilgang til IT-systemer, bygninger etc.), beskyttelse mot datainnbrudd og virusangrep og beskyttelse for tilgjengelighet, f.eks. at kun autoriserte personer kan arbeide med personopplysningene vi lagrer. 
 
Som en del av vårt sikkerhetsarbeid oppdaterer og renser vi databasen jevnlig, for eksempel ved å fjerne e-postadresser som spretter eller returnerer på utsendelser vi har sendt per post.
 
Vi lagrer dine personopplysninger for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor. Lagringstiden for personopplysninger varierer avhengig av forholdet du har til EURO EXPO, hvis du f.eks. er utstillere eller besøkende og hva slags kommunikasjon som er ment. Slik kommunikasjon kan f.eks. være nyhetsbrev med informasjon til utstillere eller markedsføring og informasjon til besøkende.
 
Lagringstidene avhenger også av messen som dataene er tenkt brukt i. Våre messer kommer tilbake med kortere eller lengre intervaller. Tynning skjer fortløpende i forbindelse med avslutning av en messe og oppstart av markedsføring for neste utgave av den messen. 
 
Dersom du ønsker å avbryte lagringen av dine personopplysninger for tidlig, kan du be om dette ved hjelp av en skriftlig forespørsel til oss, se adresse nedenfor under "Dine rettigheter".

Hvordan vi bruker personopplysninger


EURO EXPO håndterer og bruker dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å kunne forberede ditt besøk, tilpasse tilbud og informasjon til deg slik at du får vår beste service. Informasjonen brukes også slik at vi kan utvikle våre produkter og tjenester og skape en enda bedre møteplass.
 
Dine personopplysninger lagres og brukes for eksempel til informasjon, nyhetsbrev via e-post, markedsføring eller markedsundersøkelser om våre messer.
 
EURO EXPO kan også videreformidle informasjon til våre nærstående selskaper som gjennom ulike oppgaver bistår oss i arbeidet med våre messer og arrangementer. Dette betyr at både EURO EXPO og våre relaterte partnere og kontraktører kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg gjennom for eksempel telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-post med nyhetsbrev, direkte markedsføring, digitale invitasjoner eller markedsundersøkelser.
 
EURO EXPO bruker ikke informasjon fra barn eller mindreårige og engasjerer seg ikke i markedsføring rettet mot barn eller mindreårige.

På messen


På våre messer vil du bære navneskilt, med personopplysninger som navn, arbeidssted og stilling.
 
På messer, hvor du besøker messen i din profesjonelle egenskap, mottar utstillere en liste over besøkende og deres kontaktinformasjon etter at messen er avsluttet, som registreres ved inngangen. Hvis en utstiller er fra et land utenfor EU/EØS, kan opplastede personopplysninger overføres til hjemlandet. Hvis du ikke vil at dette skal skje, bør du gi oss beskjed. Dersom du mottar en personlig invitasjon fra en utstiller og bruker denne til å registrere deg som besøkende på messen, betyr denne registreringen at alle utstillere har tilgang til dine personopplysninger, inkludert informasjon om din tilstedeværelse på den aktuelle messen. På messer, hvor du besøker messen i din profesjonelle egenskap, mottar utstillere en liste over besøkende og deres kontaktinformasjon etter at messen er avsluttet, som registreres ved inngangen. Hvis en utstiller er fra et land utenfor EU/EØS, kan opplastede personopplysninger overføres til hjemlandet. Hvis du ikke vil at dette skal skje, bør du gi oss beskjed. Dersom du mottar en personlig invitasjon fra en utstiller og bruker denne til å registrere deg som besøkende på messen, betyr denne registreringen at alle utstillere har tilgang til dine personopplysninger, inkludert informasjon om din tilstedeværelse på den aktuelle messen.

Foto og film


Bilder og videoer som er lagret digitalt kan være personopplysninger. EURO EXPO jobber generelt med bilder og film på våre messer og arrangementer. Det er en viktig del av å vise frem møteplassen vår for markedsføringsformål. Vi bruker bilder og videoer på våre nettsider, sosiale medier og til andre markedsføringsformål for EURO EXPO og våre messer.
 
En messe eller begivenhet anses generelt som et offentlig sted hvor offentlig fotografering er tillatt. Euro Expo har en berettiget interesse i å dokumentere virksomheten med generelle bilder og videoer, og slike bilder kan dermed brukes uten å spørre hver enkelt person på bildet.
 
I følge GDPR kreves det spesielt samtykke for personopplysninger som identifiserer og hvor enkeltpersoner er i fokus. Dette betyr at vi trenger ditt spesifikke samtykke når bilder og videoer tatt for å brukes eller lagres digitalt, der det er tydelig at det er deg på bildet eller filmen. EURO EXPO arbeider med skriftlig tillatelse for slik opptak av bilder eller filmer, og det gjør den også entreprenørene som jobber med dette på vegne av EURO EXPO.
 
Alle bilder og videoer håndteres ansvarlig og med respekt for personlig integritet.

Dine rettigheter 


EURO EXPO beskytter dine personopplysninger både gjennom tekniske sikkerhetstiltak og gjennom regelverk i vår organisasjon. Tilgang til personopplysninger kan kun skje gjennom passordbeskyttet pålogging av autorisert personell eller entreprenører for EURO EXPO med fullmakt til dette. 
 
Du har rett til innsyn i personopplysningene som EURO EXPO har registrert om deg og til å motta et utdrag av dette.
 
Du har rett til å tilbakekalle et tidligere gitt samtykke, registrering er basert på samtykke. Dette gjør du ved å sende oss en skriftlig forespørsel.
 
Vi streber etter å sikre at all data og informasjon som samles inn er nøyaktig. Du har rett til retting og vi vil gjerne at du tar kontakt med oss ​​slik at eventuelle uriktige opplysninger kan rettes eller suppleres.
 
Du kan når som helst kontakte oss og gi oss beskjed hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes til markedsføringsformål. Gi gjerne beskjed om dette skriftlig. Du kan også velge å melde deg av visse opplysninger eller velge å bli slettet. Du kan melde deg av visse opplysninger ved å klikke på avmeldingslenken i e-posten du mottok, for eksempel et nyhetsbrev.
 
Hvis du ønsker at EURO EXPO kun skal bruke dine personopplysninger til visse begrensede formål, kan du be om en begrensning av behandlingen. Hvis du ønsker at vi skal stanse all behandling av dine personopplysninger, kan du be om dette. Vi sletter da alle data som kan knyttes til deg.
 
Hvis du ønsker å få tilgang til dataene dine, ønsker å korrigere data eller har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kontakt oss:
E-post: info@euroexpo.se
Postadresse: Skolgången 15, 802 57 Gävle
 
Databeskyttelsesansvarlig för Euro Expo AB:  
Ralph Wallden, VD Euro Expo, tel: +46 70-513 45 90, e-post: ralph.wallden@euroexpo.se

Hvis du tror vi har gjort en feil


​​​​​​​Hvis du mener at Euro Expo har behandlet dine personopplysninger feil eller i strid med gjeldende lovgivning, kan du rapportere dette til det svenske datatilsynet.
www.datainspektionen.se