EURO EXPO IndustriMesser

Informasjon for utstillere


​​​​​​​PÅ MESSEOMRÅDET

Under industrimessen tilbys bedrifter som er rettett mot industri- og produksjonssektoren å still ut og vise frem produkter og tjenster i et miljø skreddersydd for effektiv kundebearbeiding.

STANDEN

Når deres representant kommer til messen, vil standen stå klar med møbler, teppe og belysning. Alt som trengs er å pakke opp salgsmateriellet.
​​​​​​​

MØTER

EURO EXPOs IndustriMesser legger til rette for viktige møter med dem som i høy grad er interessert i din bedrifts produkter og tjenster. Møter med dem som er ansvarlig for produksjon, ​​​​​​​drift, vedlikehold, konstruksjon og innkjøp, samt verneombudene fra bedrifterne under utforstyrrede og avslappede former.


​​​​​​​MARKEDSFØRING

I forkant av messen lager vi en katalog, som sammen med billettene sendes til bedriftenes beslutningstakere. Hver bedrift som stiller ut presenteres detaljert og gis ​​​​​​​også mulighet til å annonsere.
​​​​​​​Sted og tid for messen vil bli annonsert på linked in og facebook.

SAMARBEID

På messene skapes det en markedsplass og det knyttes kontakter til både lokale og nasjonale bedrifter.
​​​​​​​

OPPFØLGING

Efter messen vil du få en fortegnelse over de bedrifter som er innbudt og hvilke som har besøkt messen

Aktuelle messer 2024

Karlstad

24. - 25. jan

Trollhättan 

20. - 21. mars

Trondheim

17. - 18. april

Östersund

24. - 25. april

Aktuelle messer 2025

Mer informasjon