For besøkende

Aktuelle messer 2021

Aktuelle messer 2020

Karlstad 

22 - 23 jan

Tromsø 

29 - 30 jan

Uppsala 

12 - 13 feb

Mer informasjon