Messene for 2022 er ferdige og vi ser frem til et like godt 2023!


Om EURO EXPO

​​​​​​​
EURO EXPO´s forretningsidé sedan 1997 er å tillrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger innen produksjonsindustrien. Vi hjelper bedrifter med å bygge forretningsrelasjoner både på kort og lang sikt. For å kunne gjennomføre dette arrengerer vi regionale Messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien.
De bedrifterne som besøker messen trenger kun å avsette et par timer, for å kunne møte dere
på EURO EXPO´s IndustriMesse.

Til messen innbyr vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, produksjon, konstruksjon, vedlikehold, innkjøp samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.
Ved å stille ut på våre regionale messer når bedriften din ut til riktig beslutningstaker på
​​​​​​​en kostnadsseffektiv måte.
For å kunne nå kundene på forskjellige steder, velger du selv hvilke steder og tidspunkter,
som passer best for din bedrift.